เลือกหน้า

ผ่าตัดกราม วีไลน์

เปลี่ยนความยาวและลักษณะของปลายคางได้ตามใจ!
ใบหน้าวีไลน์ที่เล็กเรียวไปจนถึงปลายคาง

ผ่าตัดกราม วีไลน์ เป็นการผ่าตัดมุมกรามและคางเพื่อให้ใบหน้าเรียว ได้รูปทรงตามที่ต้องการ โดยจะใช้วิธีการ “ตัดกระดูกเป็นรูปตัว T” หรือ “ตัดแบบไดมอนด์” เพื่อปรับความยาวให้สั้นลงหรือยาวขึ้น ตามโครงหน้าของแต่ละบุคคล

ผ่าตัดกราม วีไลน์

การผ่าตัดโครงหน้าที่ทันสมัยที่สุด

Point 1

ผ่าตัดกรามใต้หู

Point 1

เหลารอบกราม

Point 1

ผ่าตัดกรามวีไลน์

การผ่าตัดกระดูกคาง

1. วิธีการผ่าตัดกระดูกรูปตัวT

2. วิธีการผ่าตัดกระดูกแบบไดมอนด์

การผ่าตัดที่เหมาะสม ด้วยการตัดกระดูกที่พอดีกับตามความยาวและลักษณะของปลายคาง

ตัดกระดูกรูปตัว T

ประเภท

ตัดกระดูกแบบไดมอนด์
ตัว Tลักษณะการตัดกระดูกรูปแบบเพชรห้าเหลี่ยม
ความเสี่ยงต่อการได้รับความ
เสียหายของเส้นประสาทน้อยมาก
ความเสียหายของเส้นประสาทความเสี่ยงต่อการได้รับ
ความเสียหายของ
เส้นประสาทน้อยมาก
สามารถประกบกันได้ลดความยาวของปลายคางสามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้ต่อความยาวปลายคางสามารถทำได้ (ภายใน 4mm)
ปลูกถ่ายกระดูกของตัวเอง
หรือ ใช้กระดูกเทียม
เพิ่มการต่อความยาวของกระดูกคางไม่จำเป็นต้องมีการทำเพิ่ม
เติม

ข้อดีของการผ่าตัดกรามวีไลน์

Point 1

หมดกังวลเรื่องความยาวของใบหน้า

Point 2

มีมิติ ใบหน้ามีความสมดุลและสมส่วน

Point 3

ปรับรูปหน้าให้เรียวสวย

คงความมีมิติ

ผ่าตัดด้วยระบบนำทาง

รายละเอียดการผ่าตัดกราม

เวลาผ่าตัด

1 ½ ชั่วโมง

วิธีวางยาชา

ยาสลบ

นอนโรงพยาบาล

1 วัน

ตัดไหม

หลังผ่าตัดประมาณ 2 อาทิตย์

ระยะพักฟื้น

หลังผ่าตัด 1 อาทิตย์ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัดหลังจากการผ่าตัดกราม

รูปภาพ Before & After

คอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. การันตีราคาดีที่สุด

เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี อันดับ 1
เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี อันดับ 1
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!