เลือกหน้า

การผ่าตัดขากรรไกรล่าง

ทำการเคลื่อนที่เฉพาะขากรรไกรล่าง
เพื่อทรงกระดูกกับการสบของฟันอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง

ผ่าตัดขากรรไกรล่างคือการผ่าตัดโดยการตัดบริเวณด้านหลังของกระดูกขากรรไกร เพื่อทำการเคลื่อนที่ขากรรไกรล่างในส่วนที่ยื่นออกมามากเกินไปสู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง และทำการประกบกันให้เหมาะสมและทำการยึดขากรรไกร

ด้วยการเคลื่อนที่เฉพาะขากรรไกรล่างเพื่อให้เหมาะกับขากรรไกรบนเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดขากรรไกรทั้งบนและล่าง ขอบเขตในการผ่าตัดลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว

“กรณีที่มีขากรรไกรล่างมีความผิดปกติ”

(ที่ไม่ใช่กรณีการไม่สมมาตรของกระดูกใบหน้า)

คางงองุ้ม

คางล่างยาว

คางหลุบ

ถ้าปล่อยปละละเลยจะเกิดความไม่สบายขึ้นได้

โดยปกติแล้วการสบของฟันผิดปกติ ทำให้เกิดอุปสรรคของข้อต่อคางไปร่วมด้วย การรับประทานอาหารมีความยากลำบาก จึงเป็นสาเหตุให้เกิดอาหารไม่ย่อยแบบเรื้อรังมากขึ้น และยังมีอาการสุขภาพของฟันที่เป็นปัญหาอย่างมาก

มีการเจริญเติบโตเฉพาะใบหน้าส่วนล่าง เมื่อขากรรไกรมีความยาวมากหรือยื่นออกมากเกินไป ทำให้รูปลักษณ์ใบหน้าภายนอกดูไม่ดี

ข้อดีการผ่าตัดขากรรไกรล่าง

  1. ขอบเขตในการผ่าตัดนั้นลดลงครึ่งหนึ่ง
  2. ประสิทธิภาพเหมือนกับการผ่าตัดขากรรไกร
  3. การนอนรักษาที่โรงพยาบาลลดลงครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกัน
  4. ระยะพักฟื้น และความเสี่ยงในการผ่าตัด ลดลงครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกัน

รายละเอียดการผ่าตัด

เวลาผ่าตัด

1 ชั่วโมง 30 นาที

วิธีวางยาชา

ยาสลบ

นอนโรงพยาบาล

1 วัน

ตัดไหม

หลังผ่าตัดประมาณ 2 อาทิตย์

ระยะพักฟื้น

หลังผ่าตัด 2 – 4 อาทิตย์ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

รูปภาพ Before & After

คอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. การันตีราคาดีที่สุด

เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี อันดับ 1
เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี อันดับ 1
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!