เลือกหน้า

การผ่าตัดขากรรไกร ลดอาการปากยื่น

การผ่าตัดลดอาการปากยื่นที่ละเอียด

ในกรณีที่มีการจัดฟันรักษาอาการปากยื่นก่อนการผ่าตัด หรือมีการถอนฟันไปแล้วแต่ต้องมีการเพิ่มการถอนฟันที่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก, ในกรณีมีอาการยื่นออกมาของขากรรไกรบนและล่างหรือมีคางหลุบ, อากรคางงองุ้ม ที่มีอาการเหล่าควบคู่กัน,

หรือในกรณีที่มีใบหน้าที่ยาวและดูเหมือนมีเหงือกมาก ในกรณีที่จำเป็นต้องรักษาอย่างละเอียดและการจัดฟันที่ซับซ้อน จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดขากรรไกร

วิธีผ่าตัดที่แก้ไขปัญหาของอาการปากยื่น

  • แก้ไขปัญาที่กล่าวมาข้อต้นร่วมกับอาการคางงองุ้ม และการไม่สมมาตรของใบหน้า เป็นต้น
  • ทำการเคลื่อนย้ายขากรรไกรและขากรรไกรล่างให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องโดยการตัดกระดูก
  • แก้ไขปัญหาด้านสมรรถภาพ เช่น การเคี้ยวหรือการสนทนา เป็นต้น
  • แก้ไขปัญหาด้านรูปลักษณ์ สู่ความสมดุลของใบหน้าและกรอบหน้าที่มีความสมดุล

คางหลุบ
(คางที่สั้น, คางสั้นยาว)

ใบหน้ายาว
(แก้วหน้าม้า)

คางงองุ้ม
(การยื่นของขากรรไกรล่าง)

ข้อดีการผ่าตัดขากรรไกร ลดอาการปากยื่น

การผ่าตัดขากรรไกร ลดอาการปากยื่น สามารถทำแบบโนไทน์ได้

การฟื้นตัวที่รวดเร็ว (กลับคืนสู่การใช้ชีวิตตามปกติ อย่างน้อยหลัง 2 อาทิตย์)

การผ่าตัดขากรรไกร ลดอาการปากยื่น สามารถทำการผ่าตัดก่อนจัดฟันได้เช่นเดียวกัน

การจัดฟันก่อนการผ่าตัด
(1 ปี 6 เดือน)

ผ่าตัด
(1 เดือน)

จัดฟันหลังการผ่าตัด
(6 เดือน)

ไม่มีการจัดฟันก่อนการ
ผ่าตัด

ผ่าตัดก่อน
(1 เดือน)

จัดฟันหลังการผ่าตัด
(6 เดือน)

ไม่มีระยะเตรียมตัว
แก้ไขโดยตรง

สามารถเข้ารับการผ่าตัดในเวลาที่ต้องการ, ไม่จำเป็นต้องจัดฟันก่อนการผ่าตัด

ระยะการรักษาที่สั้นลง

ตัดการจัดฟันก่อนการผ่าตัดออก ทำให้ลดระยะเวลาในการรักษาได้ในทุกขั้นตอน

ยุติอาการคางงองุ้ม

มีความมั่นคงโดยปราศจากการเคลื่อนที่ของฟัน โดยการตัดการจัดฟันก่อนการผ่าตัดออก

ประวัติศาสตร์การผ่าตัดขากรรไกร

01

ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเพื่อการผ่าตัดขากรรไกร

02

พัฒนาคิดค้นการผ่าตัดขากรรไกร แบบก่อนจัดฟัน และ แบบโนไทน์

03

นำเข้าโปรแกรมผ่าตัดสมมุติ CASS สู่ประเทศเกาหลี

04

เผยแพร่ความชำนาญด้านขากรรไกร ที่การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

05

โรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ การผ่าตัดกระดูกใบหน้า ตัวแทน ประเทศเกาหลี

รายละเอียดการผ่าตัด

เวลาผ่าตัด

2 ชั่วโมง

วิธีวางยาชา

ยาสลบ

นอนโรงพยาบาล

1 วัน

ตัดไหม

หลังผ่าตัดประมาณ 2 อาทิตย์

ระยะพักฟื้น

หลังผ่าตัด 2 – 4 อาทิตย์ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

รูปภาพ Before & After

คอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. การันตีราคาดีที่สุด

เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี อันดับ 1
เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี อันดับ 1
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!