เลือกหน้า

การผ่าตัดสามขากรรไกร

เมื่อต้องการ การผ่าตัดขากรรไกร
ที่ล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น

ผ่าตัดสามขากรรไกรคือ การผ่าตัดที่ผสมผสานระหว่างการผ่าตัดขากรรไกรกับการผ่าตัดลดอาการปากยื่น เป็นวิธีการผ่าตัดที่จำเป็นต่ออาการปากยื่นที่หนักและมีอาการคางสั้นร่วมด้วย

โดยทำการถอนฟันที่อยู่ด้านหลังฟันเขี้ยว หลังจากนั้นทำการตัดเหงือก เคลื่อนย้ายกระดูกเหงือกและฟันที่อยู่ด้านหน้าไปทางด้านหลัง เป็นการแก้ไขอาการปากยื่นพร้อมกับการเลื่อนขากรรไกรล่างให้ยื่นออกมาทางด้านหน้าอย่างเพียงพอ จึงเป็นวิธีการผ่าตัดที่แก้ไขเรื่องคางหลุบที่ค่อนข้างหนักได้ไปพร้อมกัน

ผ่าตัดลดอาการปากยื่น

(วิธีตัดจากส่วนหน้า)

ผ่าตัดขากรรไกร

(วิธีตัดแบ่งแยกเป็นขั้น)

ผ่าตัดสามขากรรไกร

(ผ่าตัดลดอาการปากยื่น + ผ่าตัดขากรรไกร)

“ในกรณีที่มีอาการปากยื่นและคางหลุบค่อนข้างหนักทั้งสองอย่างนั้น จำเป็นต้องทำการผ่าตัดด้วยวิธีผ่าตัดสามขากรรไกร”

การผ่าตัดขากรรไกร กับผ่าตัดลดอาการปากยื่นพร้อมกัน

มีอาการของปากยื่นและคางหลุบร่วมกัน ในกรณีที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง หากใช้แค่วิธีผ่าตัดขากรรไกรหรือวิธีการผ่าตัดลดอาการปากยื่นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจไม่ได้ประสิทธิผลที่เพียงพอ

เพื่อการที่จะทำให้ตำแหน่งของขากรรไกรบน ขากรรไกรล่าง และกระดูกเหงือก มีความสมดุลด้วยกันทั้งหมดแล้วละก็ จึงต้องทำการปรับตำแหน่งทั้งสามอย่าง จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดสามขากรรไกร

แก้ไขด้วยการผ่าตัดลดอาการปากยื่น

ในกรณีที่ทำการตัดเฉพาะกระดูกเหงือกและทำการเคลื่อนย้ายกระดูกเหงือกไปด้านหลัง สามารถแก้ไขอาการยื่นทั้งบนและล่างได้

แต่ว่าอาการคางหลุบนั้น อาจทำให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระดูกด้านล่างเลื่อนสู่ด้านหลัง

แก้ไขด้วยการผ่าตัดขากรรไกร

ในกรณีที่ทำการผ่าตัดเคลื่อนที่เฉพาะขากรรไกรบนและล่าง

มีขอบเขตที่จำกัดในการเคลื่อนย้ายอาการคางหลุบมาด้านหน้าได้อย่างเพียงพอ

เนื่องจากมีอาการยื่นออกของกระดูกเหงือกด้านล่าง

แก้ไขด้วยการผ่าตัดสามขากรรไกร

ทำการตัดกระดูกเหงือก ทำการรักษากระดูกเหงือกที่มีอาการยื่นออกมาได้โดยตรง ทำการเคลื่อนย้ายขากรรไกรล่างออกมาด้านหน้าได้อย่างเพียงพอ

แก้ไขอาการคางหลุบได้อย่างตรงจุด เป็นการแก้ไขอาการคางหลุบและปากยื่นได้พร้อมกัน

รายละเอียดการผ่าตัด

เวลาผ่าตัด

2 ชั่วโมง

วิธีวางยาชา

ยาสลบ

นอนโรงพยาบาล

1 วัน

ตัดไหม

หลังผ่าตัดประมาณ 2 อาทิตย์

ระยะพักฟื้น

หลังผ่าตัด 2 – 4 อาทิตย์ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

รูปภาพ Before & After

คอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. การันตีราคาดีที่สุด

เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี อันดับ 1
เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี อันดับ 1
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!