เลือกหน้า

การศัลยกรรมขากรรไกร

ผ่าตัดแก้ไขความไม่สมมาตรของกระดูกบนใบหน้า

ในคำศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า “การผ่าตัดแก้ไขขากรรไกร” เป็นการผ่าตัดแก้ไข คางยาวงอ ความไม่สมมาตรของกระดูกใบหน้า ที่มีตำแหน่งหรือสมรรถภาพของการใช้งานไม่ปกติ

โดยทำการตัดกระดูกขากรรไกรบนและล่างให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นปกติ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้การเคี้ยวมีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ยังเป็นการผ่าตัดที่ช่วยแก้ไขรูปร่างหน้าตาให้ดูดีขึ้นได้อีกด้วย

ศัลยกรรมขากรรไกร

มีความสนใจและความต้องการที่จะผ่าตัดขากรรไกรเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเทคนิคด้านการแพทย์ให้ดีขึ้น

จากการผ่าตัดขากรรไกรที่ผ่านมานั้น การรักษาการผิดรูปของขากรรไกร จะมีระยะการรักษาที่ใช้เวลานาน รวมถึงขั้นตอนการพักฟื้นที่ค่อนข้างลำบาก แต่ในปัจจุบันเราคำนึงถึงความสบายของคนไข้ มีการผ่าตัดที่ปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ที่ทำให้รูปหน้าสวยอย่างสมบรูณ์แบบ

ประวัติศาสตร์การผ่าตัดขากรรไกร

การก่อตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทาง การผ่าตัดก่อนการจัดฟันไปจนถึงการผ่าตัดแบบโนไทน์

ศูนย์กลางเทคนิคด้านการแพทย์ของการผ่าตัดขากรรไกร

และยังมีการนำโปรแกรมการผ่าตัดแบบสมมุติมาใช้ มีการจดสิทธิบัตรเทคนิคการสแกนสามมิติของโมเดลฟัน

รวมถึงความพยายามที่ไม่สิ้นสุด เพื่อการผ่าตัดที่ปราณีตมากยิ่งขึ้น

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ การแก้ไขขากรรไกรผ่าตัดก่อนการจัดฟัน

ทำการเผยแพร่ความชำนาญในการผ่าตัดขากรรไกร

รายละเอียดการผ่าตัด

เวลาผ่าตัด

2 ชั่วโมง 30 นาที

วิธีวางยาชา

ยาสลบ

นอนโรงพยาบาล

2 วัน

ตัดไหม

หลังผ่าตัดประมาณ 14 วัน

ระยะพักฟื้น

หลังผ่าตัดประมาณ 2 อาทิตย์ถึง 1 เดือน

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

รูปภาพ Before & After

คอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. การันตีราคาดีที่สุด

เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี อันดับ 1
เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี อันดับ 1
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!