เลือกหน้า

ผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน

ครั้งแรกกับการเห็นผลการผ่าตัดอย่างรวดเร็ว

“เป็นการผ่าตัดที่ลดระยะการพักฟื้นเหลือเพียง 1 ปี 6 เดือนเท่านั้น”

 • การผ่าตัดขากรรไกรบนกับขากรรไกรล่าง
 • การรักษาตำแหน่งและสมรรถภาพของขากรรไกร เช่น คางงองุ้ม, การไม่สมมาตรของกระดูกใบหน้า เป็นต้น
 • มีประสิทธิภาพในการแก้ไขรูปลกษณ์ภายนอกได้อย่างดีเยี่ยม เช่น ความไม่สมดุลของใบหน้าอย่างผิดปกติ กับการมีใบหน้ายาว เป็นต้น

การผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน

จากความลำบากของกลุ่มคนไข้อาการสบกันของฟันผิดปกติ ในอดีตมีคนไข้จำนวนมากที่รู้สึกรำคาญใจเนื่องจากอาการยื่นของขากรรไกรล่างรุนแรงขึ้นด้วยการจัดฟันก่อนการผ่าตัดเป็นจำนวนมาก เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มคนเหล่านี้ จึงได้มีการผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟันขึ้น

★ ตั้งแต่การนำเข้าวิธีการผ่าตัดไปจนถึงการเปิดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ

 • 2003 ทำการนำเข้าวิธีการผ่าตัดที่ประเทศเกาหลี
 • 2004 เผยแพร่วิทยานิพนธ์ วิธีการผ่าตัด ที่สมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติกแห่งประเทศเกาหลี
 • 2012 ครั้งแรกในเกาหลี “ถ่ายทอดสดการผ่าตัดขากรรไกร”

★ 95% อัตราการผ่าตัดขากรรไกรก่อน

 • หลังจากการเผยแพร่การผ่าตัดก่อนในประเทศเกาหลี ปี 2003 ระหว่างคนไข้จำนวน 3,000 คน 95% เลือกวิธีการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดแบบนี้

เทคนิคสำคัญในการ ผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน

SET-UP MODELING

การวางแผนผ่าตัดร่วมกันของศัลยแพทย์

วิธีการตัดขากรรไกรบนและล่าง บางส่วนที่ใช้ MSS

เทคนิคในการจัดฟันที่เป็นเลิศโดยการใช้ SAS

ความปลอดภัย ไร้กังวล โดยการใช้เครื่อง 3D-CT

ข้อดีการผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน

ไม่มีระยะเตรียมตัว แก้ไขโดยตรง

 • สามารถเข้ารับการผ่าตัดในเวลาที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องจัดฟันก่อนการผ่าตัด

ระยะการรักษาที่สั้นลง

 • ตัดการจัดฟันก่อนการผ่าตัดออก ทำให้ลดระยะเวลาในการรักษาได้ในทุกขั้นตอน

ไร้ปัญหาอาการคางงองุ้ม

 • มีความมั่นคงโดยปราศจากการเคลื่อนที่ของฟัน

ทำให้การพักฟื้นรวดเร็วขึ้น

 • ระยะพักฟื้นที่ยาวนานและลำบากจะหมดไปการผ่าตัดขากรรไกรแบบปกตินั้นใช้เวลาในการรักษามากกว่า 2 ปี

รายละเอียดการผ่าตัด

เวลาผ่าตัด

2 ชั่วโมง 30 นาที

วิธีวางยาชา

ยาสลบ

นอนโรงพยาบาล

2 วัน

ตัดไหม

หลังผ่าตัด 2 อาทิตย์

ระยะพักฟื้น

หลังผ่าตัด 2 อาทิตย์ – 1 เดือน สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

รูปภาพ Before & After

คอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. การันตีราคาดีที่สุด

เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี อันดับ 1
เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี อันดับ 1
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!