เลือกหน้า

วิทยานิพนธ์, การวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเทคนิค
ของทีมแพทย์โครงหน้า

วิทยานิพนธ์จากทีมแพทย์โครงหน้า

ผ่าตัดโครงหน้าไอดี หน้าตรงก็สวย!

ไอดีเริ่มทำการผ่าตัดโครงหน้า
ผ่าตัดด้วยเทคนิคใหม่ต้องที่ไอดี

ปี 2008 ตัดแบบรูปตัว T

 • พัฒนา ‘ตัดกระดูกรูปตัว T’ ตัดแต่งคางอย่างสวยงาม หน้าตรงก็สวย และไม่อันตรายต่อเส้นประสาท
 • วิทยานิพนธ์ “การผ่าตัดวีไลน์” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร PRS ระดับโลก

เกิดความคิดมาจากผลสำเร็จของการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง หรือโรคทั่วไปจากช่วงปี 1990 ของประเทศอังกฤษ

Id ใช้วิธีตัดกระดูกนี้ในการทำการผ่าตัด
‘โครงหน้าพร้อมลดคาง’ ที่ไม่เคยมีในเกาหลี

พัฒนา ‘วิธีตัดกระดูกรูปตัว T’ ตัดแต่งคางอย่างสวยงาม ทำให้หน้าตรงสวย และไม่อันตรายต่อเส้นประสาท

Park S. Noh JH. Importance of the chin in lower facial contour : narrowing genioplasty to achieve a feminine and slim lower face. Plastic and Reconstructive Surgery 2008;122(1):261-268

ปี 2014 มินิ วีไลน์

 • พัฒนา ‘มินิ วีไลน์’ ซึ่งเป็นวิธีปรับคางให้เลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังพร้อมแก้คางที่ยาวและยื่นออกมา
 • โดยการใช้วิธีตัดกระดูกคางแบบตัว T พร้อมลดกระดูกคางแบบสามเหลี่ยม
 • วิทยานิพนธ์ “การผ่าตัดมินิวีไลน์” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร JCS ระดับโลก

ปรับความสูงของคางยาว โดยการใช้วิธี Double-Bladed Saw ตัดกระดูกได้แม่นยำโดยวางแผนการผ่าตัด

เพิ่มความปลอดภัยต่อเส้นประสาทด้วยการตัดกระดูกอย่างเหมาะสม
และลดความกว้างของคางให้เรียวสวย

แก้ปัญหาฟันสบกัน แต่คางยื่น คางยาว และคางทู่
ด้วยการปรับกระดูกคางที่เลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลัง

Lee TS, Kim HY, Kim T, LeeJH, Park S. Importance of the chin in achieving a feminine lower face: narrowing the chin by the “mini V-line” surgery. Journal of Craniofacical Surgery 2014;25(6):2180-2183

ปี 2014 ตัดกระดูกแบบเพชร

 • ผ่าตัดวีไลน์รูปแบบใหม่ ที่ทำให้คางยาวขึ้นได้โดยไม่ต้องเสริมกระดูกใหม่
 • โดยการพัฒนา ‘วิธีตัดกระดูกแบบเพชร’ เพื่อแก้ปัญหาการเสริมกระดูกตัวเอง
 • วิทยานิพนธ์ “การผ่าตัดมินิวีไลน์” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร PRS ระดับโลก

สำหรับคางกว้างและสั้น
ก็ต้องให้เรียวเข้ากับสัดส่วนของใบหน้า

การวิจัยวิธีลดความกว้างและความยาวของหน้าพร้อมกันได้
และทำให้คางยาวขึ้นได้โดยไม่ต้องเสริมกระดูกตนเอง

เลื่อนกระดูกเพื่อให้รับกับสัดส่วนหน้า
ลดเวลาทำการผ่าตัดและให้ผลการผ่าตัดที่ไม่ต้องห่วงเรื่องกระดูกเปลี่ยนรูป

Lee TS, Kim HY, Kim TH, Lee JH, Park S.
Contouring of the lower face by a novel method of narrowing and lengthening genioplasty.
Plastic and Reconstructive Surgery 2014;133(3): 274e–282e

การประชุมสัมมนา การผ่าตัดก่อนดัดฟัน –ปรับคาง

โรงพยาบาลไอดีเปิดการประชุมสัมมนาซิมโพเซียม <ผ่าตัดก่อนดัดฟัน – ปรับคาง>เป็นครั้งแรกในประเทศเกาหลี
ได้การรับรองความเชี่ยวชาญด้านผ่าตัดก่อนดัดฟัน-ปรับคางในระดับโลก
ซิมโพเซียมคือการประชุมที่แพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมารวมตัวและแชร์ความรู้กัน
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ระดับโลกและทีมแพทย์โรงพยาบาลไอดีได้เสนอผลงานในงานนี้

ครั้งที่ 1

การประชุมสัมมนาซิมโพเซียมนานาชาติ
ในการดัดฟันและผ่าตัดปรับคาง

ครั้งที่ 2

การประชุมสัมมนาซิมโพเซียมนานาชาติ
ในการผ่าตัดปรับคางก่อนดัดฟัน

ครั้งที่ 3

การประชุมสัมมนาซิมโพเซียมนานาชาติ
ในการผ่าตัดปรับคางก่อนดัดฟัน

ครั้งที่ 4

การประชุมสัมมนาซิมโพเซียมนานาชาติ
ในการผ่าตัดปรับคางก่อนดัดฟัน

ในการประชุมสัมมนาซิมโพเซียมครั้งที่ 4
มีการไลฟ์ผ่าตัดขากรรไกรเป็นครั้งแรกในประเทศเกาหลีซึ่งวงการแพทย์ต่างให้ความสนใจในไลฟ์นี้

ไลฟ์สดคุณหมอปาร์คซังฮุนบรรยาย
พร้อมคุณหมอฮยอนวอนซอกกับคุณหมออีซอกแชทำการผ่าตัดขากรรไกร
ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ทางโรงพยาบาลไอดีจะแลกเปลี่ยนความรู้กับศัลยแพทย์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง
และได้เป็นอันดับ 1 ในโลก ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อคนไข้
ทำให้เทคนิคปรับคางในประเทศและต่างประเทศดีขึ้น

กิจกรรมสมาคมทางวิชาการต่างๆของทีมแพทย์โครงหน้าโรงพยาบาลไอดี

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการสร้างศูนย์วิจัยโครงหน้าของโรงพยาบาลไอดี

ผู้บุกเบิกด้านกระดูกใบหน้า/ภายใต้มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล โดยอาจารย์ Baek Longmin เข้าร่วม
มีแผนที่จะบริจาคตำราเกี่ยวกับการผ่าตัดโครงหน้าสำหรับศัลยแพทย์ให้แก่มหาวิทยาลัยแพทย์

 • ปี 2014 เปิดเผยเทคนิคผ่าตัดวีไลน์ทำให้คางยาวขึ้น
  และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปี 2012 จัดการประชุมสัมมนาซิมโพเซียมนานาชาติไอดีในการผ่าตัดปรับคางก่อนดัดฟัน ครั้งที่ 4
 • ปี 2011 จัดการประชุมสัมมนาซิมโพเซียมนานาชาติไอดีในการผ่าตัดปรับคางก่อนดัดฟัน ครั้งที่ 3
 • ปี 2011 บรรยายในงานสมาคมทางวิชาการ WILLIAM H.BELL LECTURESHIP ครั้งที่ 3
 • ปี 2010 จัดการประชุมสัมมนาซิมโพเซียมนานาชาติไอดีในการผ่าตัดปรับคางก่อนดัดฟัน ครั้งที่ 2
 • ปี 2010 เปิดเผยและดำเนินการผ่าตัดขากรรไกรโนไท
 • ปี 2009 จัดการประชุมสัมมนาซิมโพเซียมนานาชาติไอดีในการดัดฟันและผ่าตัดปรับคาง ครั้งที่ 1
 • ปี 2008 บรรยายในงานสมาคมทางวิชาการ สมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศเกาหลี
 • ปี 2008 เข้าร่วม APCA สมาคมทางวิชาการโครงหน้าแห่งเอเชียแปซิฟิก
 • ปี 2008 บรรยายและสอนสมาคมทางวิชาการภาคฤดูใบไม้ร่วง สมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศเกาหลี
 • ปี 2007  วิทยานิพนธ์การผ่าตัดวีไลน์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสมาคมศัลยแพทย์แห่งอเมริกา
 • ปี 2006 บรรยายในงานสมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น
 • ปี 2006 เปิดเผย มินิวีไลน์ (ผ่าตัดตัดกระดูกแบบตัว T) ในงานสมาคมศัลยแพทย์
 • ปี 2005 เข้าร่วมงานสมาคมทางวิชาการ สมาคมทางศัลยแพทย์โครงหน้านานาชาติ
 • ปี 2005 วิเคราะห์และพิมพ์ การฉายรังสีทางด้านศีรษะ
 • ปี 2005 พิมพ์ฉบับแปลศัลยกรรมจมูกจากเมืองแดลลัส
 • ปี 2002 ได้รับรางวัลนักวิจัยของปี – งานแข่งขันวิทยานิพนธ์ชั้นสูง สมาคมศัลยแพทย์แห่งอเมริกา
  ชื่อวิทยานิพนธ์: การวิจัยการทำปฏิกริยาเนื้อเยื่อสเต็มเซลล์ในเส้นเลือด (Selective recruitment of endothelial progenitor cells to ischemic tissues with increased neovascularization.)
 • ปี 1999 นำหมุดแบบสลายได้เข้าประเทศ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!