เลือกหน้า

ศัลยกรรมปลายจมูก แบบสูงและนิ่ม

ทั้งสูงและสวยไม่ว่าจะมองจากมุมไหน

ถ้าหากต้องการทั้งการเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วละก็

ในการทำศัลยกรรมจมูกมีการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกในการยืดปลายจมูกให้มีความแข็งแรง แต่หลังการผ่าตัดสัมผัสดูอาจจะรู้สึกแข็ง และยังอาจไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกัน

แมช กระดูกอ่อนวัสดุใหม่ ที่มีการใช้เหมือนกับการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกในการยกจมูกให้สูงขึ้นและเป็นตัวดามจมูกที่มีความแข็งแรงอย่างสมบรูณ์

ในกรณีนี้ไม่มีการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกร่วม จึงทำให้ปลายจมูกไม่แข็ง และเป็นปลายจมูกที่เคลื่อนที่ได้อย่างเป็นธรรมชาติสามารถทำจมูกหมูได้คือข้อดีของการทำศัลยกรรมชนิดนี้

วิธีการศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม

ด้วยความชำนาญที่พัฒนาคิดค้นและวิจัย แมช กระดูกอ่อน วัสดุชนิดใหม่ มาเป็นเวลานาน ดามอย่างแข็งแรง ปลายจมูกที่ไม่แข็งและนิ่ม

ก่อนการผ่าตัด

จมูกที่แบนและเตี้ย

สันจมูก

 • ทำการใช้ตัวซิลิโคนที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะตามลักษณะจมูกของคนไข้แต่ละบุคคล

ปลายจมูก

 • สร้างตัวหนุนด้วยแมชกระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วยกระดูกอ่อนหลังใบหู

หลังการผ่าตัด

ศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม

สันจมูก

 • ทำการใช้ซิลิโคน ที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะ ตามลักษณะจมูกของคนไข้

ปลายจมูก

 • สร้างตัวหนุนด้วยแมช กระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วย กระดูกอ่อนหลังใบหู

หลังผ่าตัด 1ปี

กำลังทำการรวมตัวกับเนื้อเยื่อ

 สันจมูก

 • ทำการใช้ซิลิโคน ที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะ ตามลักษณะจมูกของคนไข้

ปลายจมูก

 • สร้างตัวหนุนด้วยแมช กระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วย กระดูกอ่อนหลังใบหู

หลังผ่าตัดมากกว่า 2ปีขึ้นไป

การรวมตัวกับเนื้อเยื่อ

สันจมูก

 • ทำการใช้ซิลิโคน ที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะ ตามลักษณะจมูกของคนไข้

ปลายจมูก

 • สร้างตัวหนุนด้วยแมช กระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วย กระดูกอ่อนหลังใบหู

กระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นโดยการคิดค้นของศัลยแพทย์ ศัลยกรรมจมูก

โดยทั่วไปใช้กระดูกอ่อน ของตัวเองที่ปลายจมูก

กระดูกอ่อนหลังใบหู

ข้อดี

 1. สร้างปลายจมูกให้ดูเป็นธรรมชาติในบริเวณที่บุ๋มลงสู่ทรงกลมมน
 2. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเป็นตัวรองรับของปลายจมูกได้

ข้อเสีย

 1. มีความยากในการทำให้ปลายจมูกสูง
 2. ปลายจมูกมีโอกาสต่ำลงได้

กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูก

ข้อดี

 1. ดีต่อการใช้เป็นเสาตัวหนุนจมูก
 2. มีปริมาณมากกว่ากระดูกอ่อนหลังใบหู และหลังการผ่าตัดมีการหดตัวที่น้อยมาก

ข้อเสีย

 1. หลังการผ่าตัด เมื่อสัมผัส อาจให้ความรู้สึกแข็งได้

กระดูกอ่อนหลังใบหูนั้น สามารถให้ผลเหมือนกับ การใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกได้หรือไม่?

กระดูกอ่อนหลังใบหู+แมชกระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่

ตัวค้ำทำการยึดเกาะอย่างมั่นคงที่ปลายจมูก เหมือนกับการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูก

กระตุ้นการเติบโตของเนื้อเยื่อจมูก

เป็นส่วนประกอบที่มีส่วนแยกมาจากสิ่งมีชีวิตที่รับรองโดย FDA เมื่อทำการผ่าตัดการใช้กระดูกอ่อนหลังใบหู มีการเพิ่มเซลล์กับการกระตุ้นการแบ่งเซลล์และการฟื้นฟูเซลล์

และยังชักจูงให้เกิดการผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถเสริมปลายจมูกให้สูงและมั่นคง

ปลอดภัยด้วยส่วนประกอบที่สลายได้

ทำการสลายไปภายใน 1-2 ปี จึงทำให้กลายเป็ยกระดูกอ่อนของตัวเอง มีประสิทธิผลกึ่งถาวร ในระหว่างนั้นมีการสร้างการเกาะติดอย่างมั่นคง

จึงไม่ทำให้ความสูงหรือตำแหน่งของปลายจมูกเปลี่ยนแปลงหรือต่ำลงอย่างแน่นอน

ข้อดีของศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม

Point 01

บิดจมูกได้อย่างเป็นธรรมชาติ

จมูกที่สามารถบิดไปมาได้(จมูกหมู) ไม่เหมือนทำศัลยกรรมมาในกรณีที่ใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกที่อยู่ด้านในจมูกในการดามจมูกนั้น

ทำให้ปลายจมูกแข็งและไม่สามารถบิดจมูกไปมาได้ จึงทำให้เวลาสัมผัสรู้สึกแปลกไป

 • สร้างปลายจมูกให้สูงขึ้นด้วยการใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูกับแมชกระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่

 • ไม่ใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกจึงสามารถเคลื่อนไหวจมูกได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 • ปลายจมูกไม่แข็งกระด้างจึงดูไม่เหมือนทำศัลยกรรมมา

Point 02

ปลายจมูกที่ไม่งุ้มลง

ด้วยการเชื่อมต่อกับตัวซิลิโคนอย่างแม่นยำ จึงไม่ทำให้ปลายจมูกต่ำลง ไม่เห็นร่องที่ดั้งจมูก

เมื่อมีการใช้วัสดุที่สันจมูกและปลายจมูกที่แตกต่างกันและทำการเชื่อมต่อที่ไม่แม่นยำ อาจจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างตัวซิลิโคนกับกระดูกอ่อนหลังใบหูขึ้นได้

ในกรณีนี้เมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้เกิดสันจมูกลดต่ำลงหรือเกิดให้เห็นร่องตรงดั้งจมูกได้ จึงทำให้มีโอกาสเกิดอาการอักเสบเนื่องจากการเกิดช่องว่างในจมูกได้สูงขึ้น

 • ทำการเชื่อมต่อไปจนถึงกระดูกอ่อนหลังใบหูด้วยซิลิโคนที่ทำการเหลาอย่างยาวและบาง

 • ไม่มีช่องว่างระหว่างสันจมูกกับซิลิโคนปลายจมูก จึงไม่ทำให้เกิดอาการอักเสบ

 • เกิดการเกาะติดอย่างมั่นคงของแมชกระดูกอ่อน วัสดุชนิดใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นตัวหนุนปลายจมูก จึงสามารถคงปายจมูกให้สูงตลอดไปได้

Point 03

ฟื้นตัวจากอาการบวมอย่างรวดเร็ว

ด้วยเวลาการผ่าตัดที่สั้น อาการบวมและรอยช้ำที่น้อยลง ระยะฟื้นตัวที่รวดเร็วขึ้น

เมื่อใช้เวลาในการผ่าตัดที่นาน อาจทำให้เกิดการเสียเลือดที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุให้อาการบวมและรอยช้ำเพิ่มมากขึ้น

หรือถ้าหากบริเวณที่ทำการผ่าตัดโดนอากาศเป็นเวลานาน มีโอกาศเกิดอาการอักเสบสูงขึ้นอีกด้วย

 • ด้วยการรกรีดที่บางและการเย็บที่เล็กปราณีต ทำให้เกิดรอยแผลจากการเย็บน้อยลง

 • ด้วยระยะเวลาการผ่าตัดที่สั้น ทำให้การเสียเลือดน้อยลงและแทบไม่มีอาการบวมหรือรอยช้ำ

 • ด้วยการฟื้นตัวที่รวดเร็ว ทำให้ไม่เหมือนทำศัลยกรรมมา และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

รายละเอียดการผ่าตัด

เวลาผ่าตัด

30 นาที

วิธีวางยาชา

ยานอนหลับ

นอนโรงพยาบาล

ไม่มี

ตัดไหม

หลังผ่าตัด 7 วัน

ระยะพักฟื้น

หลังจากตัดไหม สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

※ Alert: อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังทำศัลยกรรมโดยทั่วไปเช่น มีเลือดออก,ติดเชื้อ หรืออาการอักเสบนั้น แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละบุคคล จึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

รูปภาพ Before & After

คอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. การันตีราคาดีที่สุด

เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี อันดับ 1
เอเจนซี่ ศัลยกรรมเกาหลี อันดับ 1
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!