เลือกหน้า

ตารางราคาศัลยกรรม

ศัลยกรรมเกาหลี ราคา

ราคาไทยสามารถขึ้นลงได้ตามเรทค่าเงิน
(ราคาในตารางอยู่ที่เรท 0.030)

ศัลยกรรมขากรรไกร

ศัลยกรรมขากรรไกร

ศัลยกรรมขากรรไกร

20,000,000 ₩

600,000 ฿

อุปกรณ์ Wafer สำหรับเคสผ่าตัดขากรรไกร

2,500,000 

75,000 ฿

ศัลยกรรมโครงหน้า

ศัลยกรรมวีไลน์ (ตัดกราม+ปรับกระดูกคางด้านหน้า)

10,000,000 ₩

300,000 ฿

อุปกรณ์ Wafer สำหรับเคสผ่าตัดขากรรไกร

2,500,000 

75,000 ฿

ศัลยกรรมลดขนาดหน้าผาก

6,500,000 ₩

208,000 ฿

ศัลยกรรมลดขนาดร่องระหว่างจมูก

4,000,000 ₩

120,000 ฿

ศัลยกรรมกรอกระดูกโหนกคิ้ว

6,000,000 ₩

180,000 ฿

ศัลยกรรมลดขนาดร่องระหว่างจมูก

1,500,000 – 2,000,000 ₩

45,000 – 60,000 ฿

ศัลยกรรมตา

ตาสองชั้นแบบเย็บจุด

1,500,000 ₩

45,000 ฿

ศัลยกรรมตาแบบกรีด / ตาสองชั้นแบบเย็บจุด+เย็บกล้ามเนื้อตา

2,500,000 ₩

75,000 ฿

ศัลยกรรมหนังตาล่าง /ศัลยกรรมเย็บชั้นตายกกระชับใต้คิ้ว

2,500,000 ₩

75,000 ฿

ศัลยกรรมตาแบบกรีด+เย็บกล้ามเนื้อตา

3,500,000 ₩

105,000 ฿

ศัลยกรรมหนังตาบน

3,000,000 ₩

90,000 ฿

ศัลยกรรมกรีดหัวตา /กรีดหางตา / กรีดปลายใต้หางตา (จุดละ)

1,000,000 ₩

30,000 ฿

ศัลยกรรมตาบัมบี้

6,500,000 ₩

195,000 ฿

ศัลยกรรรมปรับไขมันใต้ตา

2,500,000 ₩

75,000 ฿

ศัลยกรรมเอนโดไทน์

6,000,000 ₩

180,000 ฿

ศัลยกรรมตาเคสแก้ไข (+เพิ่ม)

1,000,000 ₩

30,000 ฿

ศัลยกรรมจมูก

ศัลยกรรมจมูกบาร์บี้ไลน์ (แก้ไข) (*เอาซิลิโคนเก่าออก+ใส่ซิลิโคนที่สัน+แต่งปลายด้วยกระดูกผนังจมูก+กระดูกอ่อนหลังหู*)

6,000,000 ₩

180,000 ฿

แก้ไขจมูกงุ้ม (ทำพร้อมจมูกบาร์บี้ไลน์ บวกเพื่ม)

1,000,000 ₩

30,000 ฿

ศัลยกรรมตัดปีกจมูก (ทำพร้อมจมูกบาร์บี้ไลน์ บวกเพื่ม)

1,000,000 ₩

30,000 ฿

osteo ปรับขนาดกระดูกแกนจมูก (ทำพร้อมจมูกบาร์บี้ไลน์ บวกเพื่ม)

1,000,000 ₩

30,000 ฿

ศัลยกรรมจมูกบาร์บี้ไลน์ (ครั้งแรก) (*ใส่ซิลิโคนที่สัน+แต่งปลายด้วยกระดูกผนังจมูก+กระดูกอ่อนหลังหู*)

5,000,000 ₩

150,000 ฿

ศัลยกรรมตัดปีกจมูก (ตัดปีกอย่างเดียว)

2,000,000 ₩

60,000 ฿

เสริมกระดูกอ่อนบริจาค (+เพิ่ม)

1,000,000 ₩

30,000 ฿

ขูดฟิลเลอร์ หรือ ซิลิโคนเหลว (+เพิ่ม)

1,500,000 ₩

45,000 ฿

ศัลยกรรมจมูก

ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก

15,000,000 ₩

450,000 ฿

+ยกกระชับหน้าอก (+เพิ่ม จากค่าซิลิโคน)

2,000,000 – 5,000,000 ₩

60,000 – 150,000 ฿

ชุดยกทรงประคองหน้าอกหลังผ่าตัด

100,000 ₩

3,000 ฿

ศัลยกรรมหัวนมบอด

4,000,000 ₩

120,000 ฿

ศัลยกรรมลดขนาดหัวนม

4,000,000 ₩

120,000 ฿

ศัลยกรรมหน้าอกแบบกลม

11,000,000 ₩

330,000 ฿

ศัลยกรรมหน้าอกแบบหยดน้ำ

11,000,000 ₩

330,000 ฿

ศัลยกรรมหน้าอก Micro Texture

11,000,000 ₩

330,000 ฿

ศัลยกรรมหน้าอก Motiva

15,000,000 ₩

330,000 ฿

ศัลยกรรมหน้าอก Motiva

15,000,000 ₩

450,000 ฿

ศัลยกรรมชะลอวัย

Accusculp เลเซอร์ละลายไขมัน บางสว่น/ทั้งหน้า

2,300,000 ₩ / 4,000,000 ₩

69,000 ฿ / 128,000 ฿

ศัลยกรรมร้อยไหม EZ-lift

3,300,000 ₩

99,000 ฿

ศัลยกรรม V3 lifting (ไหม 2 ปี + เลเซอร์ละลายไขมัน Accu)

4,500,000 ₩

135,000 ฿

ศัลยกรรม VL lifting (ไหม 5 ปี++ เลเซอร์ละลายไขมัน Accu)

6,000,000 ₩

180,000฿

ศัลยกรรม VL lifting (ไหม 5 ปี)

5,000,000 ₩

150,000 ฿

ศัลยกรรมผ่าตัดยกกระชับใบหน้า (Mini Face Lift)

8,000,000 ₩

246,000 ฿

ศัลยกรรมผ่าตัดยกกระชับใบหน้า (Face Lift)

11,000,000 ₩

330,000 ฿

ฉีดไขมันทั้งหน้า+สเต็มเซลล์

7,000,000 ₩

210,000 ฿

ฉีดไขมันทั้งหน้า+สเต็มเซลล์

7,000,000 ₩

210,000 ฿

ฉีดไขมันทั้งหน้า

4,000,000 ₩

120,000 ฿

ฉีดไขมันหน้าผาก

2,300,000 ₩

69,000 ฿

ศัลยกรรมร่างกาย-สัดส่วน

ชุดรัดทรงหลังผ่าตัด

150,000 ₩

4,500 ฿

ศัลยกรรมหน้าท้อง

10,000,000 ₩

300,000 ฿

ดูดไขมันหน้าท้อง

6,200,000 ₩

186,000 ฿

ดูดไขมันต้นขา

7,000,000 ₩

210,000 ฿

ดูดไขมันน่อง

4,000,000 ₩

120,000 ฿

ดูดไขมันต้นขา

7,000,000 ₩

210,000 ฿

ดูดไขมันต้นแขน / ไขมันส่วนเกินตรงเอว

4,000,000 ₩

120,000 ฿

ศัลยกรรมอื่นๆ

ฉีดสารสลายฟิลเลอร์

500,000 ₩

15,000 ฿

โบท็อกน่องขา

2,000,000 ₩

60,000 ฿

โบท็อกตีนกา

450,000 ₩

13,500 ฿

โบท็อกระหว่างคิ้ว/หน้าผาก

450,000 ₩

13,500 ฿

โบท็อกกราม

600,000 ₩

18,000 ฿

Artecoll Filler (อายุ 10 ปี)

2,000,000 ₩

60,000 ฿

ฉีดฟิลเลอร์

800,000 – 1,000,000 ₩

24,000-30,000 ฿

ศัลยกรรมเสริมซิลิโคนร่องแก้ม

3,000,000 ₩

90,000 ฿

ศัลยกรรมซิลิโคนเสริมคาง

4,000,000 ₩

120,000 ฿

ศัลยกรรมสริมซิลิโคนเหน้าผาก

4,500,000 ₩

135,000 ฿

ศัลยกรรมลักยิ้ม

1,200,000 ₩

36,000 ฿

ศัลยกรรมยกมุมปาก

3,500,000 ₩

108,000 ฿

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!